Quercus cerris – Moseik

Vormt een breed kegelvormige, later ronde kroon met meestal een doorgaande hoofdtak voorzien van zware kroontakken. De stam is ruw gegroefd met lange schorsplaten. Jonge twijgen zijn grauwviltig, aan de top kantig. De knoppen zijn donzig behaard en voorzien van mosachtige steunblaadjes. Het donkergroene leerachtige blad is variabel van vorm, gewoonlijk langwerpig tot ovaal. Het is aan de bovenzijde ruw, aan de onderzijde kaal en heeft 4 tot 9 paar ondiepe tot zeer diepe lobben. De herfstverkleuring is geelbruin. Tot ver in de winter blijft het aan de boom. De eikels worden voor de helft omsloten door het napje dat dicht bezet is met lange smalle schubben die aan de toppen teruggebogen en dicht grijs behaard zijn. Het is een belangrijke houtproducent die gevoelig is voor vorstscheuren maar ongevoelig voor meeldauw.
8-10cm 10-12cm 12-14cm 14-16cm 16-18cm 18-20cm
€30,00 €55,00 €95,00 €135,00 €175,00 €215,00

• Prijs is gebaseerd op bomen met kluit.
• De maten zijn de omtrek van de stam, gemeten 1m boven de grond.

Stamhoogte Met kluit Enkelstammig
Hoogte Met kluit Enkelst.